Thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy đang đến gầy. Đây cũng là thời điểm mà các doanh nghiệp bổ sung những kiến thức cơ bản về hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật. Một trong những vấn đề đang được các doanh nghiệp quan tâm nhất hiện nay đó chính là những nội dung bắt buộc phải có trên mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ.

Hóa đơn hợp lệ được hiểu là loại hóa đơn phù hợp với thông lệ được quy định bởi pháp luật. Như vậy, nội dung của hóa đơn hợp lệ phải đảm bảo được lập theo nguyên tắc hóa đơn.

hó đơn điện tử

Một là, hóa đơn điện tử hợp lệ cần phải thể hiện đầy đủ yêu cầu về nội dung cơ bản sau:

-Đúng nghiệp vụ và nội dung kinh tế phát sinh.
– Nội dung hóa đơn hợp lệ không được sửa chữa hay tẩy xóa.
-Hóa đơn được coi là hợp lệ khi chỉ được dùng cùng một màu mực và dùng mực không phai để đảm bảo cho các yêu cầu về lưu trữ chứng từ.
– Hóa đơn hợp lệ phải có nội dung được thống nhất trên các liên có cùng một số.

Hai là, hóa đơn điện tử hợp lệ có thời điểm xuất đúng thời điểm theo quy định của pháp luật. Tại

Điều 4, Thông tư 68/2019 đã quy định rất rõ về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với từng lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Do vậy, người dùng cần cập nhật và nắm rõ những quy định này.

Ba là, hóa đơn điện tử hợp lệ cần phải có đầy đủ các tiêu thức hóa đơn như: ngày tháng năm lập hóa đơn; họ tên người mua, người bán bán, địa chỉ công ty mua, địa chỉ công ty bán, mã số thuế hay hình thức thanh toán,….

Tiếp đó, trên hóa đơn điện tử phải ghi rõ số thứ tự, tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế GTGT (nếu có) hay tổng số tiền thanh toán,…

Đặc biệt, trên hóa đơn hợp lệ cần có cả chữ ký của bên mua và bên bán. Trong trường hợp không có chữ ký của giám đốc thì cần có giấy ủy quyền rồi người được ủy quyền sẽ đóng dấu treo vào phía trên góc bên trái của hóa đơn và ký tên.

Ngoài ra trong một số trường hợp ngoại lệ, hóa đơn điện tử hợp lệ còn phải đáp ứng một số các yêu cầu khác như:

– Hóa đơn điện tử không vượt định mức cho phép trong sản xuất.
– Hóa đơn điện tử không vượt mức khống chế như: chi phí quảng cáo, tiếp thị, chi hỗ trợ tiếp thị, chiết khấu thanh toán,…

-Đối với những hóa đơn có giá trị lớn hơn 20 triệu phải chuyển khoản qua ngân hàng để được khấu trừ thuế GTGT. Khi đó, chi phí mới được tính là hợp lý, hợp lệ khi tính thuế TNDN.
https://tentienganh.com/

https://tentienganh.com/gia-tri-phap-ly-cua-chu-ky-dien-tu-va-chu-ky-so/

Rate this post
Bookmark and Share

administrator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *